logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY OBECNÍ ÚŘAD Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (23.07.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

Turistika

Najdete zde objekty z okolí obce, celoroční pohledy naší krajinou a tipy na vycházky.

    Staré vápenné pece Staré vápenné pece

Připomínají zaniklé vápenické řemeslo v naší obci.

    Staré vápenné lomy Staré vápenné lomy

Pozůstatek z těžby vápence. Jedná se o jámové lomy, kde se těžil vápenec, který sloužil pro výrobu vápna v okolních šachtových pecích. Těžba zde obnažila skalní podklad a vytvořila zajímavé biotopy vápencových skal, svahů s mělkým půdním pokryvem či vápencových sutí. Tyto lomy a přilehlé narušené plochy jsou dnes porostlé buď druhově pestrými dřevinnými lady, případně dubohabrovými porosty.

  Horka Horka

Zalesněný kopec Horka, na jehož vrcholku je postavena myslivecká chata, ke které z jižní strany mezi poli je přístupová cesta a tímto jižním směrem se naskytá krásný výhled do krajiny.

  Kaolínové jezírko Kaolínové jezírko

Od roku 1908 se zde těžil kaolin. Vlivem spodní vody musel být důl v roce 1930 uzavřen. Důl byl zaplaven vodou a vzniklo toto kaolínové jezírko, které katastrálně patří Maršovu.

  Památný strom Památný strom

V lednu 2008 byl pod názvem "Jeřáb břek u staré vápenky" Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí tento jeřáb břek (Sorbus torminalis) prohlášen za památný strom.

  Štola u Zeleného mostu Štola u Zeleného mostu

Jedná se o odvodňovací štolu dlouhou přes 200m z roku 1939, která se nachází v údolí Maršovského potoka pár kroků od Zeleného mostu ( Maršovský žleb). Byla budována za účelem odvodnění kaolínového dolu od spodní vody. Štola ale nabyla dokončena pro velkou tvrdost horniny a z finančních důvodů. Dnes je štola uzavřena bránou, protože slouží jako zimoviště netopýrů. (...Čerpáno ze zdroje: https://www.geocaching.com/geocache/GC7WEDH_zeleny-most)

 Altán u Čertovy hráze Altán u Čertovy hráze

 Čertova hráz Čertova hráz

byla postavena r. 1802 a nachází se mezi Lažánkami a Herolticemi na nedalekém Pejškovském potoce. Je připomínkou historie plavení dřeva po Svratce do Brna za napoleonských válek.

 Fořtova studánka Fořtova studánka

Studánka se nachází v údolí Maršovského potoka - Maršovského žlebu u lesní cesty směrem od Zeleného mostu k rozcestí Pravková. ( Čerpáno ze zdroje: https://adoc.pub/za-krasami-brnnskych-les.html) Tato studánka je chráněna dřevěnou stříškou a kamennou obezdívkou. Nechybí lavička pro žíznivé kolemjdoucí.

 Lesní cesta MOKŘ Lesní cesta MOKŘ

se nachází na Pravkové v oblasti zvané Mokřady.

 Lesní cesta U Fořtovy studánky Lesní cesta U Fořtovy studánky

je lesní cesta, která vede údolím Maršovského potoka od Zeleného Mostu směrem k Maršova až na Pravkovou. U této lesní cesty se nachází nově zbudovaná retenční nádrž Spirálka a o kousek dál Fořtova studánka, podle které byla tato lesní cesta pojmenována.

 Studánka u Sovy Studánka u Sovy

Studánka se nachází u lesní cesty z Heroltic do Pejškova. Je to krásná kamenná stavba, kde soška sovy ve výklenku hlídá pramen svedený ze tří svahových pramenišť.V tomto malebném místě je pro žíznivé návštěvníky umístěno posezení a naučná tabule se základními informacemi o společnosti Lesy města Brna. (Čerpáno ze zdroje: https://adoc.pub/za-krasami-brnnskych-les.html)

 Zelený most Zelený most

Nachází se v údolí Maršovského žlebu a vede přes Maršovský potok.

 Hubertova Boží muka Hubertova Boží muka

Hubertova Boží muka byla postavena v roce 2011 Lesy města Brna,a.s. a posvěcena 9.října 2011. Nachází se v lokalitě Maršovského potoka v těsné blízkosti myslivecké chaty U Javora (za Zeleným mostem směrem Heroltice).

 Pomník Jiřího Janošíka Pomník Jiřího Janošíka

Pomník tragicky zesnulého lesníka Jiřího Janošíka roku 1987 se nachází kousek východně za Pravkovou na lesní cestě směrem k pralesu Slunná

 Prales Slunná Prales Slunná

Lažánecký prales leží uprostřed rozsáhlých lesních porostů nad údolím Maršovského potoka asi 1,5 km severně od Lažánek na okraji široce klenutého vrcholového hřbetu a směrem do údolí Maršovského potoka na prudkých svazích jihovýchodní až východní expozice. V nadmořské výšce kolem 400 m n. m. se nachází jedlo - bukový porost, jehož nejmohutnější buky dosahují výšky až 40 metrů s průměry kmenů více než jeden metr - 200 let staré stromy. ( Čerpáno ze zdroje: https://adoc.pub/za-krasami-brnnskych-les.html)

 Pravková Pravková

je tzv. rozcestník na Prvkové nebo-li Ostrém vrchu.

 Retenční nádrž pod Šedovou loukou Retenční nádrž pod Šedovou loukou

Projekt realizovaly Lesy města Brna v roce 2014 a byl spolufinancován Evropskou unií. Retenční nádrž Pod Šedovou loukou se nachází v k.ú. Lažánky na pravostranném přítoku Pejškovského potoka. Cílem byla akumulace vody v krajině, zpomalení odtoku povrchové vody z povodí, vytvoření ekologicky stabilního prvku, který zvýšil biodiverzitu celé lokality. V rámci realizace této akce byly provedeny práce v zátopě, zemní hráz a výpustné zařízení.

 Retenční nádrž Slunná a Horní Slunná Retenční nádrž Slunná a Horní Slunná

Obě dvě nádrže se nachází na vodním toku Maršovský potok v lokalitě u "Zeleného mostu". Jsou zaměřeny na akumulaci a retenci vody v krajině, vytvoření stabilního ekologického a estetického prvku s pozitivním vlivem na přírodní prostředí. V roce 2012 vybudovaly Lesy města Brna retenční nádrž Slunnou, nádrž je přírodního charakteru, je průtočná a skládá se ze dvou tůní. V roce 2014 k této retenční nádrži přibyla druhá retenční nádrž tzv. Horní Slunná. Nádrž je průtočná a vlévá se do nádrže Slunné z roku 2012.

 Retenční nádrž Spirálka Retenční nádrž Spirálka

se nachází na Maršovském potoce, zhruba 500 m od Zeleného mostu směrem k Maršovu ( k.ú. Maršova a Braníškova). Projekt realizovaly Lesy města Brna v roce 2015. Jedná se o průtočnou vodní nádrž v údolnici Maršovského potoka o délce cca 50 m, která má výraznou měrou přispět ke zvýšení biologické i estetické hodnoty krajiny.

 Tůňky pud Slunnou Tůňky pud Slunnou

Tůně "Pod Slunnou" byly obnoveny v návaznosti na retenční nádrž Slunná a vytvářejí tak další prvek pro optimalizaci vodního režimu v této lokalitě. Toto místo se nachází ve velkém srážkovém stínu. Z tohoto důvodu se Lesy města Brna a.s. cíleně snaží zlepšit vodní poměry v krajině, a to zejména zadržováním vody na tomto území.

 Údolí Bílého potoka Údolí Bílého potoka

Je obecně chráněné území na ploše asi 3500 ha vyhlášené 1.1.1978 v okrese Brno - venkov jako oblast klidu a přírodním parkem je od roku 1992. Údolí Bílého potoka leží asi 17 km sz od Brna v údolí dolního toku Bílého potoka, který ústí do řeky Svratky v městě Veverská Bítýška. Jedná se o dlouhé zalesněné, místy i skalnaté údolí, které protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu.

 Údolí Bílého potoka - Hálův mlýn Údolí Bílého potoka - Hálův mlýn

V roce 1570 byl tento mlýn nedaleko Lažánek u Bílého potoka založen Jírou Pazourem. Tento mlýn nesl jméno "Mlýn na Podolí" podle zaniklé vesnice Podolí, která se nacházela přibližně 300m výše od mlýna. V současné době je znám tento mlýn jako Hálův mlýn (po majiteli z roku 1787 Františku Hálovi), i když ve starších mapách i některých současných je evidován jako Vaverkův mlýn a to po majitelích z roku 1641, kdy jej vlastnil Matěj Vaverka.

 Údolí Bílého potoka - Šmelcovna Údolí Bílého potoka - Šmelcovna

Šmelcovna je osada, která leží v Křižanovské vrchovině v údolí Bílého potoka v k.ú. obce Javůrek, budovy na druhém břehu tohoto potoka již patří pod obec Maršov. Na Šmelcovně se nacházely hamry a mezi lety 1722 - 1850 zde stála Veverská huť, majetek pánů z nedalekého hradu Veveří. Těžila se zde železná ruda, ze které se zde tavilo železo.

 Vodní nádrž na Pejškovském potoce Vodní nádrž na Pejškovském potoce

realizovaly Lesy města Brna v roce 2017 - 2018. Nádrž je průtočná v údolnici Pejškovského potoka. Navržená litorální zóna v zadní části nádrže a oddělená mokřadní plocha poskytnou vhodné prostředí pro život různých vodních a na vodu vázaných živočichů a poskytne jim vhodný a přirozený biotop. Vodní nádrž pozitivně ovlivní vodní bilanci a retenční schopnost krajiny a vnese do stávající zalesněné krajiny významný prvek biologické stability.

 Zimní pohledy 2007 Zimní pohledy 2007

Buk albín Buk albín

v katastru Lažánek došlo nedávno k nálezu velké vzácnosti - buku s listy bez chlorofylu. Jedná se v pořadí o třetí nález v rámci ČR. První je z východní oblasti Drahanské vrchoviny, druhý z Moravského krasu a třetí z lažáneckého katastru. (zdroj: Radoslav Patočka, Vev. Bítýška)

Hradiště Lažánky Hradiště Lažánky

Hradiště: Raně středověké opevnění přirozeně chráněné ze tří stran prudkými srázy, s trojúhelníkovitou vnitřní částí o rozloze asi 0,1 ha, stávalo na výrazné ostrožně nad soutokem Maršovského a Pejškovského potoka. Na jihozápadní straně, v místě přístupové šíje, byla ostrožna uměle opevněna příčným valem a příkopem. Pozůstatky zřejmě lehkého obvodového opevnění jsou dodnes patrné v podobě výrazné terénní hrany. V místě přerušení opevnění v severozápadní části lze předpokládat vstup. Nálezy datují osídlení do 11. a 12. stol. (Čerpáno ze zdroje: https://www.hrady.cz/hradiste-lazanky-brno-venkov)

Pohledy naší krajinou Pohledy naší krajinou

Rekreační oblast Šárka Rekreační oblast Šárka

Tip: Vycházka do Chrástek Tip: Vycházka do Chrástek

jaro 2008

Tip: Vycházka do Kouta Tip: Vycházka do Kouta

únor 2008

Tip: Vycházka pod Horkou Tip: Vycházka pod Horkou

Jaro 2007


Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky