logo top Domů  |  Bez grafiky  |  Vytisknout  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Redakce
panorama
Mapa Lažánek Kde jsme Obecní úřad Pošta Lažánky ZŠ a MŠ Farnost Lažánky Knihovna Tělocvična - TJ Lažánky Zdravotní zařízení Hřbitov Obchod - potraviny Podnikatelé a služby Restaurace Spolky Ubytování
O obci LAŽÁNKY INFORMACE obecního úřadu Památky Sdružení a spolky Fotogalerie Kalendář akcí 2024 Tipy kam na výlet Důležité odkazy Počasí
Aktuality

HLÁŠENÍ místního ROZHLASU (18.04.2024) ...

Do HISTORIE bylo doplněno nebo upraveno: (11.10.2019) ...

Archiv zajimavostí najdete v sekci O obci Lažánky v rubrice Naše součastnost 2000 - 2012, kde Vám přiblížíme jak kulturní, sportovní, ale i společnské události během uplynulých 12 let, včetně (09.08.2012) ...

Navštivte naši bohatou FOTOGALERII V naší fotogalerii, která je na našich stránkách, najdete téměř 7 tisíc fotografií a (17.01.2011) ...

2015 / 1. pololetí

Oprava zvonů farního kostela Nejsvětější Trojice - veřejná sbírka: začátkem května Obec Lažánky oslovila naše občany prosbou o finanční příspěvek na opravu zvonů farního kostela Nejsvětější Trojice v Lažánkách ve vyhlášené veřejné sbírce. Po ukončení veřejné sbírky, probíhající do 30.6.2015,  byly získané finanční prostředky přepočítány a do pokladniček a na účet bylo vybráno a zasláno celkem 126 570,- Kč. Všem za finanční příspěvek Obec Lažánky děkuje. 

Dětský hasičský den pořádal 28.června na fotbalovém hřišti v Chrástkách místní hasičský sbor. Na děti čekaly tradičně disciplíny s hasičskou tématikou a samozřejmě odměny a malé občerstvení. Fotogalerie zde. 

MFF Strážnice 2015 se zúčastnila a vystoupila 26.června naše škola s nastudovaným programem na téma Tady jsme doma: Základní škola Lažánky se zapojila ve šk. roce 2014/2015 do projektu s názvem Tady jsme doma - Regionální folklór do škol. Pořadatelem projektu je Národní ústav lidové kultury a programová rada Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Smyslem projektu je přiblížit dětem život předků, jak je obsažen v tradiční lidové kultuře obce a okolí, v nejbližším regionu, kde bydlí. Cílem je prohloubit vztah dítěte ke svému bydlišti, vážit si dobrých mezilidských vztahů. Program projektu se ve školním roce 2014/2015 prolínal do celé školní výuky a promítal se i do mimoškolních aktivit. Žáci se účastnili tradičních akci v obci ( Sv. Martin, vánoční besídka, Masopust, vynášení Morany, Hody,...). Veškeré akce probíhaly pod dohledem odborného pracovníka NÚLK. Završením celoroční práce bylo vystoupení žáků 2. - 4. ročníku na MFF va Strážnici. Akce probíhala  ve dnech 25. - 27.6. 2015. Žáci naší školy se svými učiteli vystoupili v komponovaném programu s názvem Písnička k domovu. Předvedli Masopustní vystoupení a pochůzku vápeníků. Akce byla velice vydařená, dětem se vše povedlo na výbornou. Věnovaly tomuto vystoupení nemálo úsilí a času. Poděkování patří také rodičům, kteří dětem připravili krásné masky. Ve Strážnici byly pro žáky připraveny také nejrůznější zábavné programy, kterých si naše děti užily po celé tři dny pobytu. Fotogalerie zde.  

Hrad Pernštejn navštívili 18.června žáci 1. a 2. ročníku na svém školním výletě na závěr školního roku 2014/2015. Už cesta autobusem, vlakem i pěšky krásnou svrateckou krajinou byl pro děti zážitek. Na hradě žáky čekala tématicky zaměřená prohlídka, při které hledali Bílou paní. Fotogalerie zde. 

Besedu s policií pořádala 16. června pro naše žáky ZŠ. Fotogalerie zde. 

Zábavné centrum Permonium navštívili 15. června žáci 3. a 4. ročníku na svém školním výletě. Toto centrum vzniklo z bývalého dolu Kukla v Oslavanech a stalo se atraktivním cílem pro návštěvníky všech věkových kategorií. Fotogalerie zde. 

Zájezd do Olomouce a Loštic pořádal 11.června místní svaz Seniorů.  Fotogalerie zde. 

Planetárium u nás v Lažánkách navštívili 1.června  žáci naší školy ke Dni dětí. V sále místní tělocvičny byl umístěný "stan" ve kterém mohli sledovat promítanou vesmírnou oblohu. Fotogalerie zde.

Krojované hody pořádala ve dnech 30. a 31.května na slavnost Nejsvětější Trojice, které je náš kostel zasvěcen, místní krojovaná chasa s Obcí Lažánky. Letošních krojovaných hodů se zúčastnilo 106 krojovaných od těch nejmenších až po ty nejstarší. K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba Šardičanka a ti nejmenší v kroji tancovali Hanáckou besedu, mládež tančila Českou a Moravskou besedu a "ženáči" krojovanou polonézu. Fotogalerie pátek - přípravy, Fotogalerie sobota - zvaní po vesnici, Fotogalerie sobota - večerní zábava, Fotogalerie neděle - průvod ke stárkám a zábava za tělocvičnou  

Vycházku z Braníškova k Zelenému mostu a posezením na kabinách v Chrástkách pořádal v neděli 17. května pro své členy místní svaz důchodců. Fotogalerie zde. 

Předškoláčci ve škole: na jaře děti předškoláčci z mateřské školky několikrát navštívili naši základní školu a zapojili se do činností žáků 1. ročníku. Cílem bylo seznámit předškoláky s prostředím školy a s budoucími spolužáky. Fotogalerie zde. 

Plaveckého kurzu se na jaře zúčastnili všichni žáci naší školy a to ve Wellness Kuřim. Plavecký kurz se pořádá ve škole každoročně v rámci tělesné výchovy a žáci se na tyto hodiny plavání velice těší. Fotogalerie zde. 

Vítání občánků se konalo v neděli  10.května tradičně na Den matek. Do života naší obce byly slavnostně přivítány děti narozené v roce 2014: Krupičková Rozárie, Karásková Melánie, Horký Lukáš, Sovová Nikola, Doležalová Ema, Vodný Lukáš, Kondrová Lucie, Navrátilová Adéla, Fikar Lukáš, Krátká Nella, Šalbaba Jindřich. V kratičkém programu vystoupili žáci naší ZŠ pod vedením paní učitelky J, Ševčíkové. Hudební doprovod zajistili manželé Jebáčkovi. Všem děkujeme. Fotogalerie zde. 

Pálení čarodějnice pořádalo 30.dubna tradičně Myslivecké sdružení Lažánky u myslivecké chaty na Horce. Kromě ohniště k opékání párků a hlavní vatry se zde čarodějnice pálily i na třech malých ohništích, které vytvořily sami děti ( samozřejmě pod dozorem rodičů). Fotogalerie zde.

Tělovýchovnou akademii pořádal 26.dubna oddíl SPV Lažánky. Této tradiční tělovýchovné akce se zúčastnilo 10 složek z Lažánek a 1 složku tvořili hosté z Tišnova. Fotogalerie zde. 

Noc s Andersenem pořádala 27. - 28.března pro žáky naše ZŠ. Noc byla tento rok věnována Janu Drdovi (100 let od jeho narození).  Akce se zúčastnilo 25 žáků 2. ? 4.ročníku. Fotogalerie zde. 

Posezení k MDŽ pořádal 12.března pro své členy místní svaz seniorů na hotelu Vyhlídka. V programu vystoupily nejmenší a prostřední mažoretky a k poslechu hrála hudba pana Kozelky. Fotogalerie zde. 

Ostatky pořádal 14.února oddíl SPV Lažánky. Nechyběl veselý a barevný průvod masek vesnicí. Letos tento průvod byl obohacený tradičními masopustními masky a písničkovým vystoupením za doprovodu vozembouchů a štěrchadel žáků naší základní školy. Na večerní ostatkové zábavě vystoupila místní lažanská skupina (již 10. rokem) a před půlnocí se konalo pochovávání basy. Fotogalerie ZDE.

Lednová zima vykouzlila alespoň z té trochy mála sněhu na pár dní přece jen několik pěkných zimních pohledů v naší krajině. Fotogalerie zde. 

Hasičský ples se konal  7.února v restauraci U Oratorů. K poslechu a tanci příjemně vyhrávala hudba J.Band - manželé Jebáčkovi.  Fotogalerie zde. 

Sportovní ples se konal 24.ledna v sále hotelu Vyhlídka. Zahájení plesu patřilo již tradičně našim děvčatům - mažoretkám. K tanci a poslechu krásně vyhrávala skupina Modul. Fotogalerie zde.

Myslivecký ples se konal 10. ledna na hotelu Vyhlídka a k poslechu a tanci zde hrála dechová kapela s Jiřím Helánem. 

Tříkrálová sbírka, která se v naší obci konala 5.-9. ledna formou přispění do kasiček umístěných na OÚ, poště, v kostele a na prodejně, se vybralo celkem 8 555,- Kč. Děkujeme. Celá částka byla odeslána na Oblastní charitu Tišnov. Více na stránkách Oblastní charity Tišnov zde. 

Zpravodaje a informační letáky za rok 2015 vydané Obcí Lažánky našim občanům najdete zde.   

Petr Chmelař (c) 2007 Obec Lažánky